Le en Willie op het internet

Le , dochter in familie 'Yu', is op 25 april 1969 geboren te Nanjing. Ze werkte bij de "Civil Aviation Administration of China (CAAC)". Nanjing is de voormalige hoofdstad van China. Willie , zoon in familie 'de Kort', is op 26 juni1963 geboren te Wychen. Nu woont hij in Herpen, een kleine plaats in de buurt van Oss. Hij werkt bij een Technisch Adviesbureau in Nederland. Het werk bracht hem regelmatig in het buitenland, waarbij ook China diverse keren werd bezocht.
Het was 3 augustus 2004, toen ze elkaar voor het eerst zagen.
Op 19 September 2005 zijn we in Nanjing getrouwd.